Hajdučke ikonice u vidu diptiha ili triptiha. Duborez je od lipovog drveta sa kožnim spojevima. Ikone su islikane na unutrašnjim delovima a mogu biti i na spoljnim. Dimenzije su od 4 do 10cm u različitim tehnikama pozlate.

Galerija