Jedna od niza ikona sa likom Bogorodice. Pozlata je urađena na plavoj bolus podlozi u glanc tehnici, sa listićima čistog srebra. Ornamentika u duborezu je filigranski urađena i pozlaćeni ukrasi predstvljaju biljne preplete. Jedan od zapaženijih eksponata na održanoj Uskršnjoj izložbi.

Galerija