Aktivnost radionice odvija se i van ateljea kod pozlata enterijera posebno sa gipsanim ili drvenim ornamentima. Pozlaćivane su svečane sale, balske dvorane, saloni i prostori za prijem visokih zvanica. Na fotografiji je deo ambijenta glavne sale “Aero kluba” u Beogradu sa pozlaćenim ukrasima

Galerija