U toku pozlatarske restauracije na stilskom nameštaju, rađene su izrade ili dorade postojećih ornamenata. U toku takvih postupaka izrađuju se posebni kalupi za snimanje celih delova ali uglavnom dolazi do izražaja veština ručne obrade i dorade. Ova interesantna figura “letećih konja” ukrašava salonsku vitrinu koja je kompletno pozlaćena.

Galerija