Majstor Sava

Dana 21.juna 1931.godine od Esnafa grada Beograda majstor Sava dobija Kalfensko pismo, svedočanstvo da je uredno izučio zanat kod Karla Hofingera i “po položenom pomoćničkom ispitu,esnafovoj izdaje pomoćničkom kandidatu G.Dimitrijeviću Savi Kalfensko pismo kao dokaz da je on priznat za zanatskog pomoćnika pozlatarskog, a prema pravilima o polaganju pomoćničkih ispita”.