Početak stvaranja

Pozlatarsvo je stari umetnički zanat sa tradicijom dugom preko pet milenijuma poreklo vodi iz drevne Indije odakle je preko Egipta preneto u Evropu. Za vreme baroka i rokokoa njegova umetnička tehnika dostiže vrhunac. Od Leonarda Da Vinčija, koji je tvorac mašine za obradu zlatnih listića, usavršena je samo njihova izrada. Sada se može dobiti debljina od 0,0001 milimetara vrednosti do 24 karata

U srednjevekovnoj Srbiji pod uticajem vizantijske umetnosti i grčkih majstora, proširilo se simbolično predstavljanje duhovnih vrednosti zlatom. Srednjevekovna srpska ikonopisačka umetnost dala je duhovnu snagu i učinila od crkvenog pozlatarstva vid pravoslavne molitve.