Deo radnog prostora uoči pripreme eksponata za izložbu “U slavu Hrista” održanu u toku Uskršnjih praznika 2000.godine u galeriji ULUPUDS-a u Beogradu. U dogledno vreme izložba će biti ponovljena u zemlji i inostranstvu.

Porodica i saradnici