Pozlatari umetničke radionice “Dimitrijević” pozlatili su ikonostas crkve Svetog Save u Beogradu, manastira Vavedenje, crkve Svetog Preobraženja u Slavkovici, carske dveri i đakonska vrata Vaznesenjske crkve u Beogradu... U toku pozlate vršena je konzervacija i restauracija, kao i nova pozlata, korišćenjem zlatnih listića i listića srebra. Popravljena je ornamentika i patiniranjem usklađivana nova sa postojećom pozlatom.

Sadašnje aktivnost