Centralni krst za Hram Hrista Spasa u Prištini

Sadašnje aktivnosti

Centralni krst za Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici

Ikonostas crkve Svetog Save u Beogradu

Detalj djakonskih vrata iz crkve Svetog Preobraženja u Slavkovici

Detalj carskih dveri manastira Vavedenje u Beogradu