U crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu, izvršena je kompletna slikarska, a potom i pozlatarska restauracija darohranilnice. Bogata ornamentika sa koloritom u skladnom odnosu, stvara utisak uzdržane raskoši i prefinjene pozlate.

Sadašnje aktivnosti