Veliko Jevandjelje sa ukrasnim keramičkim motivima na kojima su likovi apostola jevanđelista i likom Gospoda na srednjem delu. Jevanđelja su pozlaćivana za manastire Studenicu, Ravanicu, Sabornu Crkvu u Beogradu, Bogosloviju Svetog Save...

Sadašnje aktivnost