Sadašnje aktivnosti

Pozlaćene krune za venčanje sa ukrasnim aplikacijama nalaze se u crkvi Svetog Save u Beogradu. Korišćeni su zlatni listici najčistijeg zlata dukaten nijanse i izvršena je zaštita specijalnim lakom sa blagom patinom odredjenih delova radi vizuelne dinamike.