U toku proleća 1997.godine u radionici je izvršena pozlata mača i žezla, sina Svetoga Kneza Lazara-Stefana Lazarevića. Mač i žezlo nalaze se uz mošti Svetoga Stefana u sarkofagu koji se nalazi u crkvi manastira Koporin kod Velike Plane.

Sadašnje aktivnosti