U svetinjama na Hristovom grobu mogu se naći i posebna raspeća sa drvenom ornamentikom u sitnoj angažovanoj plastici ili monumentalnim vajarskim zahvatima. Patinirana i glanc pozlata pruža atmosferu harmoničnog mira. Ovo raspeće nalazi se u Zvorničko-Tuzlanskoj Eparhiji, kao biser crkvenog dekora.

Sadašnje aktivnosti