На Старом двору у Београду (1997) уместо петокраке,поново је постављен двоглави орао,симбол српске монархије.Орао је ливен од месинга и позлаћен је чистим златом као и што су биле две велике круне које су украшавале двор до Другог светског рата. Мајстор Сава је позлатио круне, а његови садашњи следбеници очекују да ускоро то ураде при обнови Двора.Први златни листић на двоглавом орлу поставио је унук мајстора Саве - Димитрије.

Галерија