Мајстор Сава

Мајстор Сава на позлати дворца Шенбрун у Бечу 1979.године.За обављену позлату издата му је похвалница за успешно обављен посао од најпознатије позлатарске радионице у Бечу чији је власник био Wilhelm Hoffinger, син његовог мајстора Карла. Позлатарска радионица Hoffinger данас успешно наставља породичну традицију у Аустрији.