Мајстор Сава

Дана 21.јуна 1931.године од Еснафа града Београда мајстор Сава добија Калфенско писмо, сведочанство да је уредно изучио занат,код Карла Хофингера и "По положеном помоћничком испиту, еснафовој издаје помоћничком кандидату Г.Димитријевићу Сави Калфенско писмо као доказ да је он признат за занатског помоћника позлатарског,а према правилима о полагању помоћничких испита".