Мајстор Сава

Мајстор Сава 1932.године у радионици свог мајстора Карла Хофингера на припреми позлате стилског намештаја у улици Краљевића Томислава 24 (садашње улице Интернационалних бригада на Врачару у Београду).