У цркви Пресвете Богородице у Београду, извршена је комплетна сликарска, а потом и позлатарска рестаурација дарохранилнице. Богата орнаментика са колоритом у складном односу, ствара утисак уздржане раскоши и префињене позлате.

Садашње активности