Садашнје активности

Позлаћене круне за венчање са украсним апликацијама налазе се у цркви Светог Саве у Београду. Коришћени су златни листићи најчистијег злата дукатен нијансе и извршена је заштита специјалним лаком са благом патином одређених делова ради визуелне динамике.