У току пролећа 1997.године у радионици је извршена позлата мача и жезла,сина Светога Кнеза Лазара-Стефана Лазаревића. Мач и жезло налазе се уз мошти Светога Стефана у саркофагу који се налази у цркви манастира Копорин код Велике Плане.

Садашње активности